Regresjon

Regresjon bruker å fjerne traumer(uønket bagasje) fra fortiden.
Hva er traume ?
traumer er ikke en sykdom , det er en blokkering i undebvissthet .
Hva er symptomene på psykologiske/emosjonelle traumer ?

 • Røyk/alkohol /spisevaner/vektprobloemer osv
 • bekymringer, panikkangst, fysiske sykdommer
   
 • mangel på selvtillit
 • seksuelle problemer
 • depresjon
 • tvangstanker/oppførsel
 • problemer knyttet til forhold
 • fobier -alle type
 1. Underbevisst oppretholder og vedlikeholder våres kroppen og sjel , traumer stopper denne mekanisme
 2. Hvis vi skal finne løsning på et problem, må vi først finne ut  årsak. Pathman har veldig god erfaring med alderregresjon, og kan gå til fødselen din. Hvis du tror ditt uløste problem kommer fra tidligere liv, kan Pathman ta deg med dit!
 3. Mange fobier og problemer hos både barn og voksne kan løses ved hjelp av alder- regresjon.
 4. Pathman inkludert regresjon i sin fire timer metode